تغییر قیمت
13ام شهریور 95 / 358 بازدید
قیمت بسته های بزرگتر ، اندکی کاهش پیدا کرد . بسته پنج هزار تومانی جهت تست سیستم اضافه شد و تخفیف براساس تعداد اکانت ثبت شده به سیستم اضافه شد